Drahý Bože, Stvořiteli náš, ...

Nechť se Tvé světlo Tvá láska rozprostře po všech krajích, do všech vod, moří, studánek a oceánů nechť každá říčka i potůček zakouší energetický tanec té nejčistší lásky. Nechť se z nebes rozezní zvony míru a harmonie. Nechť jsou celosvětové disharmonie uzdraveny a všude panuje rovnováha. Nechť veškeré válečné a poválečné energie odplují ze všech bytostí z celé Země, na křídlech lásky a světla. Nechť tady a teď zažíváme nebeský ráj. Naše srdce se otvírají a zpívají píseň lásky a míru, Naše mysl našla klid a boží lásku.Světlo, láska ,radost a odpuštění to vše pulzuje v našich srdcích. Boží láska proudí v každé naší buňce a koná zázraky na potkání.

Tak se staň AMEN